FOOTBALL PSYCHOLOGY

 

Read some articles recently by football psychologist Dan Abrahams.Below are some points that I feel are relevant to players who want to push themselves to be the best footballers that they possibly can be.The “win” 🙂 word makes it hard to say at what age you  should  reccomend this approach but I am sure that there are useful and relevant points here for all ages.

Note :Swedish translation follows English version.

It is not the will to win that is important. It is the will to prepare to win.

• How do you talk to yourself on the pitch is as important as your ability to  control the ball.

• Body language is as important a component of performance as the ability to head a cross.

• To be well prepared for a match is more than just what to eat and remember to bring football boots for the big game.

A football player must be good at managing their emotions and managing their thought processes every second of every game. What scientists have discovered is that the brain makes sure that people feel emotions of 10-20 milliseconds and think consciously 500 milliseconds later.

Your brain is your  football game.

 Confidence can  be the most important skill you have as a footballer .

As a coach your goal is simple: to help your players to build and maintain a positive football images related to their games.

 So maybe as a footballer you keep in mind  the chance you missed to  last week (MEMORY.) And that makes you assume that others think you are not good as a striker (PERCEPTION). And to reinforce this by thinking that you are not good as a striker (THOUGHT). And you spend time imagining missing a chance in the next game (IMAGINATION) …

Lionel Messi is brilliant at perceiving things in a positive way and then think about the situation correctly. Messi refused to allow his physical size handicap him. In fact, he used it to his advantage. “I’m more flexible,” he said. “I can learn to play with the ball on the ground better than any other”. 

 If you can become an even more effective thinker, and if you can build an even stronger football Image, then you will be the best football player that you can be.

****************************************************************************************

Det är inte viljan att vinna som är viktigt. Det är viljan att förbereda sig för att vinna .

• Hur du pratar med sig själv på planen är lika viktig som din förmåga att fånga och kontrollera bollen.
• Kroppsspråk är lika viktig komponent av prestanda som förmågan att nicka  en inlägg.
• Att vara  väl förberedda för en match är mer än bara vad du ska äta och komma ihåg att ta med Fotbolls skor  till den stora matchen.

 En fotbollsspelare måste vara fantastisk på att hantera sina känslor och hantera sina tankeprocesser varenda sekund av varenda match.Vad forskarna har upptäckt är att hjärnan ser till att människor känner känslor i 10-20 millisekunder och tänker medvetet 500 millisekunder senare.Din fotboll hjärna är din fotbollsmatch

 Förtroende kan bara vara den viktigaste färdighet du har som fotbollsspelare

 Som coach ditt mål är enkelt: att hjälpa dina spelare att bygga och underhålla en positiv fotboll bilder relaterade till deras spel.

 Så kanske som fotbollsspelare du håller ihåg chans du missade att göra mål förra veckan (MINNE.) Och som gör att man antar att andra tycker du är inte bra som anfallare (PERCEPTION). Och du förstärker detta genom att tänka att du inte bra som anfallare (TÄNKANDE). Och du tillbringar så att föreställa saknas i nästa match (FANTASI) …

 Lionel Messi är lysande på att uppfatta saker på ett positivt sätt och sedan tänka tryggt om situationen.Messi vägrade att låta sin fysiska storleken handikapp honom. I själva verket använde han det till sin fördel. “Jag är mer flexibelt”, sade han. “Jag kan lära sig att spela med bollen på marken bättre än alla andra” sa han.

Om du kan bli en ännu mer effektiv tänkare, och om du kan bygga ett ännu starkare fotboll bild, då du kommer vara den bästa fotbollsspelare kan vara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s