Technique Becomes a Skill When You Can Apply It in a Game Situation.

Technique becomes a skill when you can apply it in a game situation.

I keep hearing about young players that have great technique, but what does this actually mean ?

A few years back I was in Amsterdam and in one of the main squares there a man juggling a football using nearly every part of his body to keep it under control . He was at one stage on top of a pole juggling the ball! This was indeed an incredible feat of technique, balance, control and strength. Do you see where I am going with this?

Just because someone can do wonderful things with a football in isolated situations  does not necessarily mean that he is a good player. Ie Can he apply all these wonderful assets of technique, blance , control etc  in a game situation?

For me  as a coach what is important is that a player has the ability to recognize and understand a game situation, apply the right technique for that moment and have the confidence to carry it out under  pressurized situations.

Teknik blir en färdighet när du kan använder det i ett spel situation.
Många pratar  om unga spelare som har bra teknik, men vad innebär det egentligen?
För några år sedan står jag på torget i Amsterdam  där en man som jonglerar en fotboll med hjälp av nästan varje del av hans kropp för att hålla det under kontroll. Han var vid ett tillfälle på toppen av en stång och jonglerade bollen! Detta var verkligen en otrolig bedrift av teknik, balans, kontroll och styrka. Ser ni vart jag är på väg med detta?
Bara för att någon kan göra underbara saker med en fotboll i isolerad  situationer betyder inte nödvändigtvis att han är en bra spelare. Dvs Kan han tillämpa alla dessa underbara tillgångar teknik, blans, kontroll etc i en matchsituation?
För mig som coach är det viktigt att en spelare har förmågan att känna igen och förstå en spelsituation, använda rätt teknik för det ögonblicket och har förtroende att genomföra den under högt pressade situationer.

Advertisements

One thought on “Technique Becomes a Skill When You Can Apply It in a Game Situation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s